လုပ်ငန်းသုံး အင်တာနက် (ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးနီးပါး)

ကြိုးမဲ့ နှင့် ဖိုင်ဘာ နှစ်လိုင်းလုံးတစ်ပြိုင်နက်သုံးနိုင်သည့် စိတ်အချရဆုံး အင်တာနက်

  • တစ်လိုင်းပျက်လျှင်ကျန်တစ်လိုင်းဖြင့် 40 Mbps ထိ ဆက်လက် အသုံးပြုနိုင်သည်
  • လက်ရှိကြိုးမဲ့လုပ်ငန်းသုံးအင်တာနက်သုံးသူများအတွက် ဖိုင်ဘာအင်တာနက် အခမဲ့တပ်ပြီး မြန်နှုန်း ၂ ဆ မှ ၃ ဆ အထိ တိုးမြှင့်ပေးသည်
  • သီးသန့်ဖိုင်ဘာတစ်လိုင်းတည်းလည်း မှာယူနိုင်သည်။
  • မြန်မာကက် အခမဲ့ကြည့်ရှုခွင့်
  • အပိုကြေးပေးစရာမလို ၂၀၂၀ စက်တင်ဘာလထိ CANAL+ ကြည့်ရှုခွင့်

ငွေကြိုသွင်းရန်မလိုသော ၃ လ စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး ၆ လ စာချုပ် ချုပ်ဆိုပါက တစ်လိုင်းစာ တပ်ဆင်ကြေး အခမဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

  လိုင်း (၁) လိုင်း (၂)
တပ်ဆင်ကြေး (၃လ စာချုပ်) ၁၉,၀၀၀ ကျပ် ၁၉,၀၀၀ ကျပ်
တပ်ဆင်ကြေး (၆လ စာချုပ်) အခမဲ့ ၁၉,၀၀၀ ကျပ်
စပေါ်ငွေ ၁၀,ဝဝဝ ကျပ် ၁၀,ဝဝဝ ကျပ်
လစဉ်ကြေး ရှိ အခမဲ့

ကြိုးမဲ့ လုပ်ငန်းသုံးအင်တာနက်

 

 

 

ကြိုးမဲ့ နှင့် ဖိုင်ဘာ နှစ်လိုင်းတစ်ပြိုင်နက်သုံးနိုင်သည့် လုပ်ငန်းသုံးအင်တာနက်

 

 

 

စိတ်အချရဆုံး ဝန်ဆောင်မှု

Phone, Email တို့ဖြင့် ပိတ်ရက်မရှိ မနက် ၉:ဝဝ မှ ည ၇:၃၀ အထိ ဆက်သွယ်အကူအညီရယူနိုင်ခြင်း နှင့် (၂၄)နာရီ Facebook Messenger မှအကူအညီ ရယူနိုင်ခြင်း။